Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Điểm chuẩn 2019 – Tin tức kì thi THPT Quốc Gia 2020 | April 9, 2020

Scroll to top

Top

Nhận định đề thi THPT Quốc Gia

Nhận định & Phân tích đề thi tham khảo THPT quốc gia tổ hợp KHXH

April 3, 2020 |

NHẬN ĐỊNH VỀ ĐỀ THI THAM KHẢO BÀI THI KHOA HỌC XÃ HỘI KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUÔC GIA 2020 Tổ Xã hội – Hệ thống giáo dục HOCMAI Về vấn đề phân bổ nội dung kiến thức … Chi tiết

Nhận định & Phân tích đề thi tham khảo THPT quốc gia tổ hợp KHTN

April 3, 2020 |

NHẬN ĐỊNH VỀ ĐỀ THI THAM KHẢO BÀI THI KHOA HỌC TỰ NHIÊN KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUÔC GIA 2020 Tổ Tự nhiên – Hệ thống giáo dục HOCMAI Về vấn đề phân bổ nội dung kiến thức … Chi tiết

Nhận định & Phân tích đề thi tham khảo THPT quốc gia môn Anh

April 3, 2020 |

NHẬN ĐỊNH VỀ ĐỀ THI THAM KHẢO MÔN TIẾNG ANH KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUÔC GIA 2020 Tổ Tiếng Anh – Hệ thống giáo dục HOCMAI Nhận định chung:

Đề thi giữ nguyên cấu trúc, có độ khó … Chi tiết

Nhận định & Phân tích đề thi tham khảo THPT quốc gia môn Văn

April 3, 2020 |

NHẬN ĐỊNH VỀ ĐỀ THI THAM KHẢO MÔN NGỮ VĂN KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2020 Tổ Ngữ văn – Hệ thống giáo dục HOCMAI

Đề minh họa cho kì thi THPT QG năm 2020 môn Ngữ … Chi tiết

Nhận định & Phân tích đề thi tham khảo THPT quốc gia môn Toán

April 3, 2020 |

NHẬN ĐỊNH VỀ ĐỀ THI THAM KHẢO MÔN TOÁN KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUÔC GIA 2020 Tổ Toán – Hệ thống giáo dục HOCMAI Nội dung câu hỏi chủ yếu thuộc chương trình kì 1 lớp 12

Ngay … Chi tiết

Nhận định Đề tham khảo môn Ngữ văn THPT quốc gia 2019

December 6, 2018 |

Dưới đây là nhận định Đề tham khảo môn Ngữ văn THPT quốc gia 2019 từ HOCMAI, mời các bạn cùng theo dõi.

NHẬN ĐỊNH VỀ ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN

Tổ Ngữ văn – Hệ thống giáo dục HOCMAI

Chi tiết

Nhận định Đề tham khảo 9 môn thi THPT QG 2019

December 6, 2018 |

Dưới đây là nhận định Đề tham khảo 9 môn thi THPT QG 2019 từ HOCMAI, mời các bạn cùng theo dõi.

Đề tham khảo môn Toán

Đề tham khảo môn Ngữ văn 

Đề tham khảo môn tiếng Anh 

Đề … Chi tiết

[2018] Nhận định đề thi môn Vật lí THPT quốc gia 2018

June 23, 2018 |

Dưới đây là nhận định đề thi môn Vật lí THPT quốc gia 2018 từ HOCMAI, mời các bạn cùng theo dõi.

Xem thêm nhận định đề thi môn Hóa TẠI ĐÂY

Xem thêm nhận định đề thi môn Sinh … Chi tiết