Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Điểm chuẩn 2019 – Tin tức kì thi THPT Quốc Gia 2020 | February 25, 2020

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Điều Dưỡng Nam Định năm 2019

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Y tế công cộng 7720701 B00, D07, D08 19.5
2 Y tế công cộng 7720701 B00, D07, D08 17
3 Điều dưỡng 7720301 B00, D07, D08 18
4 Điều dưỡng 7720301 B00, D07, D08 19.5
5 Dinh dưỡng 7720401 B00, D07, D08 19.5
6 Dinh dưỡng 7720401 B00, D07, D08 18
7 Hộ sinh 7720302 B00, D07, D08 19.5
8 Hộ sinh 7720302 B00, D07, D08 18