Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Điểm chuẩn 2019 – Tin tức kì thi THPT Quốc Gia 2020 | February 20, 2020

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Hà Nội năm 2019

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 D01 32.2
2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 CLC D01, D04 21.7 Chất lượng cao
3 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 CLC D01 32.15 Chất lượng cao
4 Ngôn ngữ Italia 7220208 CLC D01 22.42 Chất lượng cao
5 Truyền thông đa phương tiện 7320104 D01 22.8
6 Truyền thông doanh nghiệp 7320109 D01, D03 28.25
7 Ngôn ngữ Bồ Đào Nha 7220207 D01 20.03
8 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, D04 32.97
9 Ngôn ngữ Tây Ban Nha 7220206 D01 29.6
10 Công nghệ thông tin 7480201 A01, D01 22.15
11 Tài chính-Ngân hàng 7340201 D01 28.98
12 Quản trị kinh doanh 7340101 D01 31.1
13 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 D01 33.85
14 Ngôn ngữ Đức 7220205 D01, D05 30.4
15 Ngôn ngữ Nhật 7220209 D01, D06 32.93
16 Ngôn ngữ Italia 7220208 D01 27.85
17 Ngôn ngữ Pháp 7220203 D01, D03 30.55
18 Quốc tế học 7310601 D01 29.15
19 Ngôn ngữ Nga 7220202 D01, D02 25.88
20 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01 33.23
21 Kế toán 7340301 D01 28.65
22 Marketing 7340115 D01 31.4