Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Điểm chuẩn 2019 – Tin tức kì thi THPT Quốc Gia 2020 | February 25, 2020

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Hoa Lư năm 2019

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Sư phạm Toán học 7140209 A00, A01, D01, D07, D08 18 xét học bạ : 24 điểm
2 Sư phạm Vật lý 7140210 A01, A02 18 xét học bạ: 24 điểm
3 Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00, D14, D15, D66 18 Xét học bạ: 24 điểm
4 Giáo dục Tiểu học 7140202 A00, A01, D01, C00 18 xét học bạ: 24 điểm
5 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, D07 13.5 xét học bạ: 18 điểm
6 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D07 13.5 Xét học bạ: 18 điểm
7 Việt Nam học 7310630 C00, D14, D15, D66 13.5 Chuyên ngành: Văn hóa - Du lịch
Xét học bạ: 18 điểm
8 Giáo dục Mầm non 5140201 M00) 16 Hệ cao đẳng
Xét học bạ: 19.5 điểm
9 Giáo dục Tiểu học 51140202 A00, A01, D01, C00 16 Hệ cao đẳng

xét học bạ: 19.5 điểm
10 Kế toán 51340301 A00, A01, D01, D07 16.5 Hệ cao đẳng.
Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc xét học bạ 16.5 điểm
11 Du lịch 7810101 C00, D14, D15, D66 15 xét học bạ: 18 điểm