Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Điểm chuẩn 2019 – Tin tức kì thi THPT Quốc Gia 2020 | February 25, 2020

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại học Kiếm Sát Hà Nội năm 2019

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Luật 7380101 D01 23.65 Luật - Thí sinh Nữ phía Bắc
2 Luật 7380101 A01 22.1 Luật - Thí sinh Nữ phía Bắc
3 Luật 7380101 C00 28 Luật - Thí sinh Nữ phía Bắc
4 Luật 7380101 A00 22.5 Luật - Thí sinh Nữ phía Bắc
5 Luật 7380101 D01 20.85 Luật - Thí sinh Nam phía Bắc
6 Luật 7380101 A01 20.3 Luật - Thí sinh Nam phía Bắc
7 Luật 7380101 C00 26.25 Luật - Thí sinh Nam phía Bắc
Môn ngữ văn đạt từ 6.5 điểm trở lên
8 Luật 7380101 A00 21.75 Luật - Thí sinh Nam phía Bắc
9 Luật 7380101 D01 21.2 Luật - Thí sinh Nữ phía Nam
10 Luật 7380101 C00 25.25 Luật - Thí sinh Nữ phía Nam
Môn ngữ văn đạt từ 7.5 điểm trở lên
11 Luật 7380101 A01 20.25 Luật - Thí sinh Nữ phía Nam
12 Luật 7380101 A00 21.25 Luật - Thí sinh Nữ phía Nam
13 Luật 7380101 D01 15.6 Luật - Thí sinh Nam phía Nam
14 Luật 7380101 C00 24 Luật - Thí sinh Nam phía Nam
15 Luật 7380101 A01 16.75 Luật - Thí sinh Nam phía Nam
16 Luật 7380101 A00 20.2 Luật - Thí sinh Nam phía Nam
17 Luật 7380101 A00, A01, C00, D01 0