Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Điểm chuẩn 2019 – Tin tức kì thi THPT Quốc Gia 2020 | February 20, 2020

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội ) năm 2019

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị nhân lực 7340404 A00, A01, D01 14
2 Quản trị kinh doanh 7340101 C00 14.5
3 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01 14
4 Công tác xã hội 7760101 A00, A01, C00, D01 14
5 Luật 7380107 A00, A01, D01 14 Luật kinh tế
6 Tâm lý học 7310401 A00, A01, D01 14
7 Tâm lý học 7310401 C00 14.5
8 Bảo hiểm 7340204 A00, A01, D01 14
9 Kế toán 7340301 A00, A01, D01 14
10 Kinh tế 7310101 A00, A01, D01 14