Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Điểm chuẩn 2019 – Tin tức kì thi THPT Quốc Gia 2020 | February 25, 2020

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở phía Nam) năm 2019

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị nhân lực 7340404 A00, A01, D01 16
2 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01 16
3 Công tác xã hội 7760101 C00 14.5
4 Công tác xã hội 7760101 A00, A01, D01 14
5 Luật 7380107 A00, A01, D01 14 Luật kinh tế
6 Tâm lý học 7310401 A00, A01, D01 15.5
7 Tâm lý học 7310401 C00 16
8 Bảo hiểm 7340204 A00, A01, D01 14
9 Kế toán 7340301 A00, A01, D01 15.5
10 Kinh tế 7310101 A00, A01, D01 14