Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Điểm chuẩn 2019 – Tin tức kì thi THPT Quốc Gia 2020 | February 25, 2020

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Luật Hà Nội năm 2019

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Luật 7380101PH D01 15.25 đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk
2 Luật 7380101PH C00 17 đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk
3 Luật 7380101PH A01 16.95 đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk
4 Luật 7380101PH A00 16.85 đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk
5 Luật 7380109 D01 23.4 Luật Thương mại quốc tế
6 Luật 7380109 A01 22.9 Luật Thương mại quốc tế
7 Luật 7380107 D03 22.4 Luật kinh tế
8 Luật 7380107 D02 21.55 Luật kinh tế
9 Luật 7380107 D01 24.35 Luật kinh tế
10 Luật 7380107 C00 27.25 Luật kinh tế
11 Luật 7380107 A01 24.1 Luật kinh tế
12 Luật 7380107 A00 23.75 Luật kinh tế
13 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01 21.5
14 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01 20
15 Luật 7380101 D03 18.9
16 Luật 7380101 D02 18.95
17 Luật 7380101 D01 22
18 Luật 7380101 C00 26
19 Luật 7380101 A01 21
20 Luật 7380101 A00 21.55