Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Điểm chuẩn 2019 – Tin tức kì thi THPT Quốc Gia 2020 | February 20, 2020

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Luật TPHCM năm 2019

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Luật 7380109 D03, D06, D87, D88, D69, D70 20 Luật Thương mại quốc tế
2 Luật 7380109 A01 22.5 Luật Thương mại quốc tế
3 Luật 7380109 D01, D66, D84 23 Luật Thương mại quốc tế
4 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D03, D06, D84, D87, D88 17
5 Quản trị - Luật 7340102 A01, D01, D03, D06 20.5
6 Quản trị - Luật 7340102 D84, D87, D88 21.5
7 Quản trị - Luật 7340102 A00 21
8 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D14, D66, D84 17
9 Luật 7380101 C00 21.5
10 Luật 7380101 A00, A01, D01, D03, D06 17