Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Điểm chuẩn 2019 – Tin tức kì thi THPT Quốc Gia 2020 | February 20, 2020

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Ngân Hàng TPHCM năm 2019

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị kinh doanh 7340002 A01, D01, D96, D90 15.56 Chương trình đại học chính quy quốc tế cấp song bằng ngành Quản trị kinh doanh
2 Chương trình cử nhân chất lượng cao 7340001 A00, A01, D01, D90 20.15
3 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 A00, A01, D01, D90 21.2
4 Tài chính-Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, D90 21.75
5 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D90 22.5
6 Kinh tế 7310106 A00, A01, D01, D90 22.8 Kinh tế quốc tế
7 Luật 7380107 A00, A01, D01, D96 21.3 Luật kinh tế
8 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D96 22.3
9 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, D90 21.9