Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Điểm chuẩn 2019 – Tin tức kì thi THPT Quốc Gia 2020 | February 20, 2020

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Phạm Văn Đồng năm 2019

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 A00, A01, D90 13
2 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 A00, A01, D90 13 16 (học bạ)
3 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 A00, A01, D90 13 16 (học bạ)
4 Kinh tế 7310105 A00, A01, D01, D90 13 Kinh tế phát triển
15 (học bạ)
5 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, D90 13 16 (học bạ)
6 Sinh học ứng dụng 7420203 B00, D90 13 15 (học bạ)
7 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01, D72, D96 18 24 (học bạ)
8 Giáo dục Mầm non 51140201 M00 16 18 (học bạ )
9 Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00, D78 18
10 Sư phạm Tin học 7140210 A00, A01, D01, D90 0
11 Sư phạm Vật lý 7140211 A00, A01, D90 0
12 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D72, D96 13 16 (học bạ)