Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Điểm chuẩn 2019 – Tin tức kì thi THPT Quốc Gia 2020 | February 25, 2020

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Quảng Nam năm 2019

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Giáo dục Tiểu học 7140202 C00, D01 18 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi
2 Bảo vệ thực vật 7620112 B00, B02, B04 13 15 (học bạ)
3 Công nghệ thông tin 7480201 A01, A10, D01 13 15 (học bạ)
4 Sư phạm Toán học 7140209 A01, A10, D01 18 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi
5 Sư phạm Sinh học 7140213 B00, B02, B04 18 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi
6 Giáo dục Mầm non 7140201 M01, M02, M03 18 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi
7 Sư phạm Ngữ văn 7140217 C19, C20, D14 18 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi
8 Sư phạm Vật lý 7140211 A01, A02, A10 18 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi
9 Việt Nam học 7310630 C00, C20, D01 13 15 (học bạ)
10 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D11, D12 13 15 (học bạ)
11 Vật lý học 7440102 A01, A02, A10 13 15 (học bạ)
12 Lịch sử 7229010 C00, C19, D14 13 15 (học bạ)
13 Văn học 7229030 C19, C20, D14 13 15 (học bạ)