Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Điểm chuẩn 2019 – Tin tức kì thi THPT Quốc Gia 2020 | February 25, 2020

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại học Tài Chính Kế Toán năm 2019

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Tài chính-Ngân hàng 7340201 A00, A01, A16, D01 15
2 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, A16, D01 15
3 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, A16, D01 15
4 Luật 7380107 A00, D01, C00, C15 15 Luật kinh tế
5 Kiểm toán 7340302 A00, A01, A16, D01 15
6 Kế toán 7340301 A00, A01, A16, D01 15