Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Điểm chuẩn 2019 – Tin tức kì thi THPT Quốc Gia 2020 | February 20, 2020

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Thương Mại năm 2019

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TM03 A00, A01, D01 23
2 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng TM06 A00, A01, D01 23.4
3 Hệ thống thông tin quản lý TM22 A00, A01, D01 22 Quản trị hệ thống thông tin
4 Tài chính-Ngân hàng TM14 A00, A01, D01 22.1 Tài chính – Ngân hàng thương mại
5 Thương mại điện tử TM17 A00, A01, D01 23 Quản trị Thương mại điện tử
6 Quản trị nhân lực TM23 A00, A01, D01 22.5 Quản trị nhân lực doanh nghiệp
7 Quản trị kinh doanh TM21 A00, A01, D01, D04 23.1 Tiếng Trung thương mại
8 Quản trị kinh doanh TM20 A00, A01, D01, D03 22 Tiếng Pháp thương mại
9 Quản trị khách sạn TM02 A00, A01, D01 23.2
10 Kinh doanh quốc tế TM11 A00, A01, D01 23.5 Thương mại quốc tế
11 Quản trị kinh doanh TM01 A00, A01, D01 23
12 Tài chính-Ngân hàng TM16 A00, A01, D01 22 Tài chính công
13 Kinh tế TM12 A00, A01, D01 23.7 Kinh tế quốc tế
14 Ngôn ngữ Anh TM18 D01 22.9 Tiếng Anh Thương mại
15 Marketing TM05 A00, A01, D01 23.3 Quản trị thương hiệu
16 Kế toán TM07 A00, A01, D01 23.2 Kế toán doanh nghiệp
17 Marketing TM04 A00, A01, D01 24 Marketing thương mại
18 Luật TM19 A00, A01, D01 22 Luật kinh tế
19 Kinh tế TM13 A00, A01, D01 22.2 Quản lý kinh tế
20 Kế toán TM09 A00, A01, D01 22 Kế toán công
21 Kiểm toán TM10 A00, A01, D01 22.3