Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Điểm chuẩn 2019 – Tin tức kì thi THPT Quốc Gia 2020 | February 25, 2020

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Xây Dựng Miền Trung năm 2019

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kỹ thuật xây dựng 7580205XDN A00, A01, D01, C01 13 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Đào tạo tại phân hiệu Đà Nẵng)
2 Kỹ thuật xây dựng 7580201XDN A00, A01, D01, C01 13 Đào tạo tại phân hiệu Đà Nẵng
3 Quản lý xây dựng 7580302XDN A00, A01, D01, C01 13 Đào tạo tại phân hiệu Đà Nẵng
4 Kiến trúc 7580101XDN V00, V01, V02, V03 13 Đào tạo tại phân hiệu Đà Nẵng
5 Kế toán 7340301XDN A00, A01, D01, C01 13 Đào tạo tại phân hiệu Đà Nẵng
6 Kỹ thuật xây dựng 7580205 A00, A01, D01, C01 13 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
7 Kỹ thuật cấp thoát nước 7580213 A00, A01, C01, D01 13
8 Kỹ thuật môi trường 7520320 A00, A01, C01, D01 13
9 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, A01, C01, D01 13
10 Quản lý xây dựng 7580302 A00, A01, C01, D01 13
11 Kinh tế 7580301 A00, A01, D01, C01 13 Kinh tế xây dựng
12 Kiến trúc 7580101 V00, V01, V02, V03 13
13 Kế toán 7340301 A00, A01, C01, D01 13