Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Điểm chuẩn 2019 – Tin tức kì thi THPT Quốc Gia 2020 | February 25, 2020

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Y Dược Hải Phòng năm 2019

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 B00 20.8
2 Y học dự phòng 7720110B8 B08 20.6 B8
3 Y học dự phòng 7720110B B00 18.05 B
4 Điều dưỡng 7720301B8 B08 18 B8
5 Y học cổ truyền 7720115 B00 20.1
6 Răng - Hàm - Mặt 7720501 B00 23.5
7 Điều dưỡng 7720301B B00 20.35 B
8 Dược học 7720201D D07 20.05 D
9 Dược học 7720201B B00 23.15 B
10 Dược học 7720201A A00 22.95 A
11 Y khoa 7720101B B00 23.85 B
12 Y khoa 7720101A A00 23.2 A