Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Điểm chuẩn 2019 – Tin tức kì thi THPT Quốc Gia 2020 | February 20, 2020

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Y Tế Công Cộng năm 2019

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 A00, A02, B00 27.55
2 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 A00, B00, A02 18.5 Điểm chuẩn học bạ 27,55 điểm
3 Công tác xã hội 7760101 B00, D01, C04, C03 15 Điểm chuẩn học bạ 15 điểm
4 Y tế công cộng 7720701 A00, B00, D01, D08 20.6
5 Y tế công cộng 7720701 A00, B00, D01, D08 16.5 Điểm chuẩn học bạ 20,6 điểm
6 Dinh dưỡng học 7720401 B00, D01, D08 18 Điểm chuẩn học bạ 22,75 điểm
7 Dinh dưỡng 7720401 B00, D01, D08 22.75