Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Điểm chuẩn 2019 – Tin tức kì thi THPT Quốc Gia 2020 | February 25, 2020

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ĐH Tân Tạo năm 2019

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 A00, B00, B03, B08 18
2 Tài chính-Ngân hàng 7340201 XDHB 0 TB 3 năm THPT >= 6
3 Sinh học ứng dụng 7420203 XDHB 0 TB 3 năm THPT >= 6
4 Quản trị kinh doanh 7340101 XDHB 0 TB 3 năm THPT >= 6
5 Công nghệ sinh học 7420201 XDHB 0 TB 3 năm THPT >= 6
6 Kinh doanh quốc tế 7340120 XDHB 0 TB 3 năm THPT >= 6
7 Khoa học máy tính 7480101 XDHB 0 TB 3 năm THPT >= 6
8 Kỹ thuật điện 7520201 XDHB 0 TB 3 năm THPT >= 6
9 Điều dưỡng 7720301 A00, B00, B03, B08 18
10 Ngôn ngữ Anh 7220201 XDHB 0 TB 3 năm THPT >= 6
11 Kế toán 7340301 XDHB 0 TB 3 năm THPT >= 6
12 Y khoa 7720101 A00, B00, B03, B08 21