Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Điểm chuẩn 2019 – Tin tức kì thi THPT Quốc Gia 2020 | February 25, 2020

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học Viện An Ninh Nhân Dân năm 2019

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Nghiệp vụ An ninh 7860100 C03 26.64 phía Bắc đối với Nữ
2 Nghiệp vụ An ninh 7860100 A01 26.65 phía Bắc đối với Nữ
3 Nghiệp vụ An ninh 7860100 D01 25.9 phía Bắc đối với Nữ
4 Nghiệp vụ An ninh 7860100 A01 25 phía Bắc đối với Nam
5 Nghiệp vụ An ninh 7860100 D01 22.35 phía Bắc đối với Nam
6 Nghiệp vụ An ninh 7860100 C03 23.32 phía Bắc đối với Nam
7 Nghiệp vụ An ninh 7860100 D01 26.05 phía Nam đối với Nữ
8 Nghiệp vụ An ninh 7860100 C03 25.68 phía Nam đối với Nữ
9 Nghiệp vụ An ninh 7860100 A01 26.24 phía Nam đối với Nữ
10 Nghiệp vụ An ninh 7860100 D01 20.55 phía Nam đối với Nam
11 Nghiệp vụ An ninh 7860100 C03 22.95 phía Nam đối với Nam
12 Nghiệp vụ An ninh 7860100 A01 21.42 phía Nam đối với Nam
13 An toàn thông tin 7480202 A01 24.75 phía Bắc
14 An toàn thông tin 7480202 A00 26.72 phía Bắc
15 An toàn thông tin 7480202 A01 21.28 phía Nam
16 An toàn thông tin 7480202 A00 24.64 phía Nam
17 Gửi đào tạo ngành Y 7860100 B00 19.79