Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Điểm chuẩn 2019 – Tin tức kì thi THPT Quốc Gia 2020 | February 20, 2020

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học Viện Biên Phòng năm 2019

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Biên phòng 7860214 C00 25 Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế)
2 Biên phòng 7860214 A01 23.45 Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế)
3 Luật 7380101 C00 20.5 Luật Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế)
4 Luật 7380101 A01 23.65 Luật Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế)
5 Biên phòng 7860214 C00 26.5 Thí sinh Nam miền Bắc
Thí sinh mức 26,50 điểm:Điểm môn Văn  ≥ 7,50.
6 Biên phòng 7860214 A01 21.85 Thí sinh Nam miền Bắc
Thí sinh mức 21,85 điểm:Điểm môn Toán  ≥ 8,20.
7 Luật 7380101 C00 26.75 Luật - miền Bắc với thí sinh Nam
Thí sinh mức 26,75 điểm: Điểm môn Văn  ≥ 8,00.
8 Luật 7380101 A01 23.15 Luật - miền Bắc với thí sinh Nam
9 Biên phòng 7860214 C00 25 Thí sinh Nam Quân khu 9
10 Biên phòng 7860214 A01 20.55 Thí sinh Nam Quân khu 9
11 Biên phòng 7860214 C00 24 Thí sinh Nam Quân khu 7
Thí sinh mức 24,00 điểm:Điểm môn Văn  ≥ 6,25.
12 Biên phòng 7860214 A01 22.65
13 Biên phòng 7860214 C00 24.75 Thí sinh Nam Quân khu 5
Thí sinh mức 24,75 điểm:Điểm môn Văn  ≥ 6,25.
14 Biên phòng 7860214 A01 19.3 Thí sinh Nam Quân khu 5
15 Luật 7380101 C00 25 Luật Thí sinh Nam Quân khu 9
Thí sinh mức 25,00 điểm:Điểm môn Văn  ≥ 7,50.
16 Luật 7380101 A01 17.75 Luật Thí sinh Nam Quân khu 9
17 Luật 7380101 C00 24.75 Luật Thí sinh Nam Quân khu 7
Thí sinh mức 24,75 điểm:Điểm môn Văn  ≥ 7,00.
18 Luật 7380101 A01 16.25 Luật Thí sinh Nam Quân khu 7
19 Luật 7380101 C00 26 Luật Thí sinh Nam Quân khu 5
20 Luật 7380101 A01 18.9 Luật Thí sinh Nam Quân khu 5