Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Điểm chuẩn 2019 – Tin tức kì thi THPT Quốc Gia 2020 | February 20, 2020

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học viện cán bộ TPHCM năm 2019

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 C00, C03, C04, C14 18.66
2 Quản lý nhà nước 7310205 A00, A01, C00, D01 21.15
3 Công tác xã hội 7760101 C00, C14, D01, D14 18.45
4 Chính trị học 7310201 C00, C03, C04, C14 18.7
5 Luật 7380101 A00, A01, C00, D01 21.2