Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Điểm chuẩn 2019 – Tin tức kì thi THPT Quốc Gia 2020 | February 25, 2020

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân năm 2019

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 C03 27.12 phía Bắc đối với Nữ
2 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 A01 26.69 Phía Bắc đối với nữ

Tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển+điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân, tính theo công thức là 26.19
3 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 D01 26.89 phía Bắc đối với Nữ
4 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 A01 19.62 phía Bắc đối với Nam
5 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 C03 23 phía Bắc đối với Nam
6 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 D01 19.88 phía Bắc đối với Nam
7 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 D01 25.44 phía Nam đối với Nữ
8 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 C03 26.14 phía Nam đối với Nữ
9 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 A01 25.62 phía Nam đối với Nữ
10 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 D01 20.15 phía Nam đối với Nam
11 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 C03 23.32 phía Nam đối với Nam
12 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 A01 22.91 phía Nam đối với Nam
13 Gửi đào tạo ngành Y 7860100 B00 19.92