Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Điểm chuẩn 2019 – Tin tức kì thi THPT Quốc Gia 2020 | February 20, 2020

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học Viên Chính Sách và Phát Triển năm 2019

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kinh tế 7310105 A00, A01, D01, C02 17.2 Kinh tế phát triển
2 Tài chính-Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, D07 19
3 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, C01, D01 19.25
4 Quản lý nhà nước 7310205 A00, A01, C02, D01 17.15
5 Kinh tế 7310106 A00, A01, D01, D07 20 Kinh tế quốc tế
6 Luật 7380107 A00, A01, D01, D09 17.15 Luật kinh tế
7 Kinh tế 7310101 A00, A01, C01, D01 17.5