Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Điểm chuẩn 2019 – Tin tức kì thi THPT Quốc Gia 2020 | February 25, 2020

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) năm 2019

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01 21.05 TTNV = 1
2 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 A00, A01 21.95 TTNV <=4
3 Truyền thông đa phương tiện 7320104 A00, A01, D01 22.7 TTNV = 1
4 Công nghệ đa phương tiện 7329001 A00, A01, D01 22.55 TTNV <=2
5 Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, D01 22.45 TTNV <=2
6 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01 21.65 TTNV = 1
7 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01 24.1 TTNV = 1
8 An toàn thông tin 7480202 A00, A01 23.35 TTNV <=3
9 Kế toán 7340301 A00, A01, D01 21.35 TTNH <=2
10 Marketing 7340115 A00, A01, D01 22.35 TTNV <=5