Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Điểm chuẩn 2019 – Tin tức kì thi THPT Quốc Gia 2020 | February 25, 2020

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học Viện Ngân Hàng năm 2019

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản lý Tài chính- Kế toán 7340301_I A00, A01, D01, D07 20 Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh
2 Tài chính-Ngân hàng 7340201_I A00, A01, D01, D07 20.75 Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh
3 Quản trị kinh doanh 7340101_IU A00, A01, D01, D07 20.5 Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ
4 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 A00, A01, D01, D07 21.75
5 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D07 22.25
6 Tài chính-Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, D07 22.25
7 Kinh doanh quốc tế 7340120 A01, D01, D07, D09 22.25
8 Luật 7380107_C D01, C00, D14, D15 24.75 Luật kinh tế
9 Luật 7380107_A A00, A01, D01, D08 21.5 Luật kinh tế
10 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D07, D09 23
11 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, D07 22.75
12 Kinh tế 7310101 A00, A01, D01, D07 22