Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Điểm chuẩn 2019 – Tin tức kì thi THPT Quốc Gia 2020 | February 20, 2020

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học Viện Ngoại Giao năm 2019

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Truyền thông quốc tế 7320107 A01, D01, D03 25.2 NN: 8.8, Tiếng Pháp: 8.8 (NV1 - NV2)
2 Kinh tế 7310106 A00, A01, D01 24.85 Kinh tế quốc tế
T0: 8.8, NN: 8.8 (NV 1 - NV3)
3 Quan hệ quốc tế 7310206 A01, D01, D03 25.1 NN: 9.4, Tiếng Pháp: 9.4 (NV1 - NV4)
4 Luật 7380108 A01, D01 23.95 Luật quốc tế
NN: 7.4 (NV1 - NV3)
5 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01 33.25 NN: 9.2 (NV1 - NV5)