Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Điểm chuẩn 2019 – Tin tức kì thi THPT Quốc Gia 2020 | February 25, 2020

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học Viện Quản Lý Giáo Dục năm 2019

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Tâm lí học giáo dục 7310403 A00, B00, C00, D01 15.5
2 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, A02, D01 15
3 Quản lý giáo dục 7140114 A00, A01, C00, D01 15
4 Kinh tế 7140199 A00, A01, D01, D10 19 Kinh tế giáo dục
5 Giáo dục học 7140101 A00, B00, C00, D01 15