Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Điểm chuẩn 2019 – Tin tức kì thi THPT Quốc Gia 2020 | February 20, 2020

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học Viện Tài Chính năm 2019

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 A00, A01, D01 21.25
2 Tài chính-Ngân hàng 7340201D D01 22
3 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01 25.55 T0 >= 8.8, NV1 - NV2
4 Tài chính-Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01 21.45 T0 >= 7.4, NV1 - NV2
5 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01 29.82 T0 >= 7, NV1 - NV2
6 Kế toán 7340301D D01 23 T0 >= 8, NV1
7 Kế toán 7340301 A00, A01 23.3 T0 >= 7.8, NV1 - NV2
8 Kinh tế 7310101 A01, D01 21.65 T0 >= 8.2, NV1 - NV2