Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Điểm chuẩn 2019 – Tin tức kì thi THPT Quốc Gia 2020 | February 20, 2020

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam năm 2019

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 C00, C19, D01, D66 15 Điể trúng tuyển trên dành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng
2 Công tác thanh thiếu niên 7760102 C00, C19, C20, D01 15 Điể trúng tuyển trên dành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng
3 Quản lý nhà nước 7310205 A00, A01, C00, D01 15 Điể trúng tuyển trên dành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng
4 Quan hệ công chúng 7320108 C00, D01, D10, D84 15 Điể trúng tuyển trên dành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng
5 Công tác xã hội 7760101 C00, C14, D01, D15 15 Điể trúng tuyển trên dành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng
6 Luật 7380101 A00, C00, D01, D66 16 Điể trúng tuyển trên dành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng