Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Điểm chuẩn 2019 – Tin tức kì thi THPT Quốc Gia 2020 | February 25, 2020

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học viện Tòa án năm 2019

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Luật 7380101 D01 21.7 Luật - Phía Bắc đối với Nữ
2 Luật 7380101 C00 26 Luật - Phía Bắc đối với Nữ
3 Luật 7380101 A01 20.4 Luật - Phía Bắc đối với Nữ
4 Luật 7380101 A00 20.35 Luật - Phía Bắc đối với Nữ
5 Luật 7380101 D01 20 Luật - Phía Bắc đối với Nam
6 Luật 7380101 C00 24 Luật - Phía Bắc đối với Nam
7 Luật 7380101 A01 20.2 Luật - Phía Bắc đối với Nam
8 Luật 7380101 A00 20.55 Luật - Phía Bắc đối với Nam
9 Luật 7380101 C00 24.5 Luật - Phía Nam đối với Nữ
10 Luật 7380101 A01 20.25 Luật - Phía Nam đối với Nữ
11 Luật 7380101 A00 20.2 Phía Nam đối với Nữ
12 Luật 7380101 D01 20.3 Luật - Phía Nam đối với Nam
13 Luật 7380101 C00 22.25 Luật - Phía Nam đối với Nam
14 Luật 7380101 A01 21.3 Luật - Phía Nam đối với Nam
15 Luật 7380101 A00 20 Phía Nam đối với Nam