Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Điểm chuẩn 2019 – Tin tức kì thi THPT Quốc Gia 2020 | February 25, 2020

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Khoa Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên năm 2019

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 7140234 A01, D01, D04, D66 20.5 Thang điểm 30
2 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 7140234 A01, D01, D04, D66 23
3 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 A01, D01, D04, D66 19
4 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 A01, D01, D04, D66 20.5 Thang điểm 30
5 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 A01, D01, D15, D66 18.5 Thang điểm 30
6 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 A01, D01, D15, D66 24
7 Ngôn ngữ Pháp 7220203 A01, D01, D03, D66 18
8 Ngôn ngữ Pháp 7220203 A01, D01, D03, D66 13 Thang điểm 30
9 Ngôn ngữ Nga 7220202 A01, D01, D02, D66 18
10 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D15, D66 19
11 Ngôn ngữ Nga 7220202 A01, D01, D02, D66 13 Thang điểm 30
12 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D15, D66 18.5 Thang điểm 30