Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Điểm chuẩn 2019 – Tin tức kì thi THPT Quốc Gia 2020 | February 20, 2020

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2019

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, A01, D01, A04 14.15 Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp
2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00, D01, C00, A09 14
3 Tài chính-Ngân hàng 7340201 A00, D01, C00, A09 14.86
4 Giáo dục Tiểu học 7140202 A00, D01, C00, A09 19.5
5 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, A04 14.05
6 Công nghệ sinh học 7420201 A00, B00, D07, D08 14.4
7 Quản lý nhà nước 7310205 A00, D01, C00, A09 14
8 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, D01, C00, A09 14
9 Luật 7380107 A00, D01, C00, A09 14.25 Luật kinh tế
10 Kế toán 7340301 A00, D01, C00, A09 14