Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Điểm chuẩn 2019 – Tin tức kì thi THPT Quốc Gia 2020 | February 25, 2020

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận năm 2019

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, d01 13
2 Kế toán 7340301 A00, A01, D01 13
3 Công nghệ thực phẩm 7540101 A00, B00, B08, A01 13
4 Nông học 7620109 A00, B00, D08 13
5 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301 A00, B00, D07, D08 13
6 Thú y 7640101 A00, B00, D07, D08 13
7 Kinh tế 7310101 A00, A01, D01 13