Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Điểm chuẩn 2019 – Tin tức kì thi THPT Quốc Gia 2020 | February 25, 2020

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị năm 2019

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 D01 22.4 Thí sinh Nam miền Bắc
2 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 C00 26.5 Thí sinh Nam miền Bắc
Thí sinh mức 26,50 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn  ≥ 7,50. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử  = 10,00.
3 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 A00 22.6 Thí sinh Nam miền Bắc
Thí sinh mức 22,60 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,50.
4 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 D01 21.35 Thí sinh Nam miền Nam
5 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 C00 24.91 Thí sinh Nam miền Nam
6 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 A00 20.75 Thí sinh Nam miền Nam