Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Điểm chuẩn 2019 – Tin tức kì thi THPT Quốc Gia 2020 | February 25, 2020

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc năm 2019

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Chỉ huy tham mưu thông tin 7860221 A00, A01 19.4 thí sinh nam miền Bắc
Thí sinh mức 19,40 điểm:Điểm môn Toán ≥ 7,40.
2 Chỉ huy tham mưu thông tin 7860221 A00, A01 18.75 thí sinh nam miền Nam