Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Điểm chuẩn 2019 – Tin tức kì thi THPT Quốc Gia 2020 | February 25, 2020

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng năm 2019

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kỹ thuật phục hồi chức năng 7720603 B00 19.8 SI >= 5.75; TTNV <= 3
2 Điều dưỡng gây mê hồi sức 7720301C B00 18 SI >= 4.25; TTNV <= 6
3 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 B00 21 SI >= 6.5; TTNV <=13
4 Kỹ thuật hình ảnh y học 7720602 B00 19 SI >=5.25; TTNV <= 3
5 Điều dưỡng phụ sản 7720301D B00 18 SI >= 5.75; TTNV <= 4
6 Điều dưỡng đa khoa 7720301A B00 18 SI >= 4.25; TTNV <=3
7 Điều dưỡng nha khoa 7720301B B00 18 SI >= 5.25; TTNV <= 3
8 Y tế công cộng 7720701 B00 15.6 SI >= 4.5; TTNV <= 3
9 Dược học 7720201 B00 22.6 H0 >=6; TTNV <=8
10 Y khoa 7720101 B00 24.4 SI >= 7; TTNV <= 3