Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Điểm chuẩn 2019 – Tin tức kì thi THPT Quốc Gia 2020 | February 20, 2020

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) năm 2019

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Nhóm ngành Kinh doanh quốc tế; Quản trị kinh doanh NTH02 A00 26.25 cơ sở Hà Nội
2 Nhóm ngành Kinh doanh quốc tế; Quản trị kinh doanh NTH02 D01 25.75 cơ sở Hà Nội
3 Nhóm ngành Kinh tế, Kinh tế quốc tế và Luật NTH01 D02 24.2 cơ sở Hà Nội
4 Nhóm ngành Kinh tế, Kinh tế quốc tế và Luật NTH01 A01 25.7 cơ sở Hà Nội
5 Nhóm ngành Kinh tế, Kinh tế quốc tế và Luật NTH01 A00 26.2 cơ sở Hà Nội
6 Kế toán , Tài chính - Ngân hàng NTH03 A01 25.25 cơ sở Hà Nội
7 Kế toán , Tài chính - Ngân hàng NTH03 A00 25.75 cơ sở Hà Nội
8 Kế toán, Kinh doanh quốc tế NTH08 A00, A01, D01, D07 17 cơ sở Quảng Ninh
9 Ngôn ngữ Trung Quốc NTH06 D04 32.3 Ngành Ngôn ngữ Trung quốc


cơ sở Hà Nội
10 Ngôn ngữ Trung Quốc NTH06 D01 34.3 Ngành Ngôn ngữ Trung quốc
cơ sở Hà Nội
11 Ngôn ngữ Nhật NTH07 D06 31.75 Ngành Ngôn ngữ Nhật
cơ sở Hà Nội
12 Ngôn ngữ Nhật NTH07 D01 33.75 Ngành Ngôn ngữ Nhật
cơ sở Hà Nội
13 Ngôn ngữ Pháp NTH05 D03 31.55 Ngành Ngôn ngữ Pháp
cơ sở Hà Nội
14 Ngôn ngữ Pháp NTH05 D01 33.55 Ngành Ngôn ngữ Pháp
cơ sở Hà Nội
15 Ngôn ngữ Anh NTH04 D01 34.3 cơ sở Hà Nội