Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Điểm chuẩn 2019 – Tin tức kì thi THPT Quốc Gia 2020 | February 20, 2020

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Công Đoàn năm 2019

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị nhân lực 7340404 A00, A01, D01 18.45 TTNV <=1
2 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01 19.1 TTNV <=3
3 Tài chính-Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01 18.65 TTNV <=1
4 Bảo hộ lao động 7850201 A00, A01, D01 14.1 TTNV <=1
5 Quan hệ lao động 7340408 A00, A01, D01 14.1 TTNV <=7
6 Công tác xã hội 7760101 A01, C00, D01 14 TTNV<=6
7 Xã hội học 7310301 A01, C00, D01 14 TTNV <=1
8 Kế toán 7340301 A00, A01, D01 19.55 TTNV <=2
9 Luật 7380101 A01, C00, D01 19.25 TTNV <=3